ВХОД ЗА ДИСТРИБУТОРИ забравена парола?
English Русский
Екотермал

Електрически котли с микропроцесорно управление 6-30 Ммарка: Еcotermal

Произвеждани модели M: - 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 22kW, 30kW. Моделите до 10kW електрически котли, могат да се захранят монофазно и трифазно. Всички останали котли се захранват с трифазно напрежение.

Гаранционен срок - 2 години.

Информационен лист за разхода на енергия на продукта

Електрически котел - M

Следните данни за продуктите съответстват на изискванията на Европейски регламенти 811/2013, 812/2013, 813/2013 и 814/2013 за допълнение на Директива 2010/30/ЕС

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код: Код: Код: Код:
Електрически котел - M     10912 10913 10914 10915 10920 10923 10918
Номинална топлинна мощност Prated kw 6 8 10 12 15 22 30
Сезонна отоплителна енергийна ефективност ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност     Енергиен етикет 6M Енергиен етикет 8M Енергиен етикет 10M енергиен етикет 12M Енергиен етикет 15M Енергиен етикет 22M Енергиен етикет 30M
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  P4 kw 5,96 7,94 9,93 11,92 14,9 21,85 29,79
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност Psв kw 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 33 33 33 33 33 33 33

Ценова листа - Електрически котли с микропроцесорно управление 6-30 Мдекларация за съответствие - Електрически котли с микропроцесорно управление 6-30 Мтехническа документация - Електрически котли с микропроцесорно управление 6-30 М
Електрически котли с микропроцесорно управление 6-30 Мцени - Електрически котли с микропроцесорно управление 6-30 М