ВХОД ЗА ДИСТРИБУТОРИ забравена парола?
English Русский
Екотермал

Електрически котeл с тристепенно управление 6-30MRТмарка: Еcotermal

Произвеждани модели MRT: - 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 22kW, 30kW. Моделите до 10kW електрически котли, могат да се захранят монофазно и трифазно. Всички останали котли се захранват с трифазно напрежение.

Електрическите котли модел MRT са с тристепенно управление, разширителен съд, циркулационна помпа, воден филтър и предпазен клапан.

Гаранционен срок - 2 години.

Информационен лист за разхода на енергия на продукта

Електрически котел - MRT

Следните данни за продуктите съответстват на изискванията на Европейски регламенти 811/2013 ,812/2013 ,813/2013 и 814/2013 за допълнение на Директива 2010/30/ЕС

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код: Код: Код: Код:
Електрически котел-MRT     10902 10903 100904 10905 10906 10922 10911
Номинална топлинна мощност Prated kw 6 8 10 12 15 22 30
Сезонна отоплителна енергийна ефективност ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност     Енергиен етикет 6MRT Енергиен етикет 8MRT Енергиен етикет 10MRT Енергиен етикет 12MRT Енергиен етикет 15MRT Енергиен етикет 22MRT Енергиен етикет 30MRT
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  P4 kw 5,96 7,94 9,93 11,92 14,9 21,85 29,79
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност Psв kw 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 33 33 33 33 33 33 33

Ценова листа - Електрически котeл с тристепенно управление 6-30MRТдекларация за съответствие - Електрически котeл с тристепенно управление 6-30MRТтехническа документация - Електрически котeл с тристепенно управление 6-30MRТ
Електрически котeл с тристепенно управление 6-30MRТ