ВХОД ЗА ДИСТРИБУТОРИ забравена парола?
English Русский
Екотермал

Електрически модул с електронно управление 6-90Lмарка: Еcotermal

Произвеждани модели Модул-L - 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45KW, 52kW, 60kW, 75 kW, 90 kW.

Електрическите модули модел Модул-L са с електронно управление, седмично програмиране и предпазен клапан.

Гаранционен срок - 2 години.

Информационен лист за разхода на енергия на продукта

Електрически модул - L

Следните данни за продуктите съответстват на изискванията на Европейски регламенти 811/2013 ,812/2013 ,813/2013 и 814/2013 за допълнение на Директива 2010/30/ЕС

 

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код: Код: Код: Код:
Електрически модул-L     10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289
Номинална топлинна мощност Prated kw 6 8 10 12 15 22 30
Сезонна отоплителна енергийна ефективност  ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност     Енергиен етикет 6 L Енергиен етикет 8 L Енергиен етикет 10 L енергиен етикет 12 L Енергиен етикет 15 L Енергиен етикет 22 L Енергиен етикет 30 L
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  P4 kw 5,96 7,94 9,93 11,92 14,9 21,85 29,79
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност   Psв kw 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0240 0,0240
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 33 33 33 33 33 33 33

 

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код:
Електрически модул-L     10290 10291 10292 10293
Номинална топлинна мощност Prated kw 37 45 52 60
Сезонна отоплителна енергийна ефективност  ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност     D- Енергиен етикет 37 L D - Енергиен етикет 45 L D - Енергиен етикет 52 L D - енергиен етикет 60 L
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  P4 kw 36,74 44,69 51,64 59,58
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност   Psв kw 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 33 33 33 33

Ценова листа - Електрически модул с електронно управление 6-90Lдекларация за съответствие - Електрически модул с електронно управление 6-90Lтехническа документация - Електрически модул с електронно управление 6-90L
Електрически модул с електронно управление 6-90L